Login

MUAT TURUN SECARA PERCUMA BAGI LAMPIRAN, FORMULASI DAN RUJUKAN UNTUK BANTUAN KENDIRI MELALUI TERAPI KOGNITIF TINGKAHLAKU (CBT)

Anda dibenarkan memuat-turun, menyalin-semula dan mengedarkan lampiran di sini secara percuma. Apa yang saya harapkan adalah cuma (a) kongsikan dengan orang lain di mana anda dapat rujukan ini, dan (b) jangan menjual sebarang rujukan dari sini They are available in 46 languages


Rekod Fikiran

CBT Thought Record

free & pro

Rekod Pemikiran CBT

Worksheet

Simple Thought Record

free & pro

Rekod Fikiran

Worksheet

Teknik-Teknik / Prosedur-Prosedur

EMDR tools

Alat Bantuan GBagi Teknik Memberi Kemaafan

Unforgiveness Hook Metaphor

free & pro

TIDAK MEMBERI MAAF

Information

Formulasi Untuk Kecelaruan Khusus

Cognitive Model Of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)

free & pro

Formulasi PTSD

Information

Understanding PTSD

free & pro

Kefahaman Terhadap Masalah…

Information

Supervision