Login

Darmowe, do pobrania arkusze Kognitywno Behawioralnej Terapii (CBT), przykłady, formulacje i materiały do “samo-pomocy”

Poniższe arkusze sa darmowe, dostępne do użycia wedle uznania.
PsychologyTools arkusze sa dostępne dzięki licencji Creative Commons Attribution do nie komercyjnego użytku.
Zapraszam do pobrania, użycia, kopiowania lub dystrybucji. Jedyne, o co proszę to a) abyś poinformował(a) innych ludzi skąd te arkusze zostały dostępne i (b) nie sprzedawał (a) ich. They are available in 44 languages


  Subscribe to the newsletter

Get the latest content first
Get news & special offers
Unsubscribe at any time

* indicates required

Kognitywne rekonstrułowywanieMechanisms (Maintaining processes)


CBT disorder models


Supervision


License information

Psychology Tools materials are shared under a Creative Commons CC BY NC 4.0 license. This means they are:
Free to use
Free to give to clients
Free to share
Not to be sold or used for commercial gain (therapy excepted)
Not to be hosted electronically outside of Psychology Tools

 


Polish translations by: Rafal Harazinski, Marta Kreńska-Chmielewska, Paweł Kaliniecki, Alicja Rakowska, Katarzyna Sanna, Piotr Kałowski, Sylwia Ciężka


Other helpful materials in Polish emocje.pro